WShoot V2 95/05/xx. - By Wani.; B;d88< B`*,.02468k* !+ !,!-!.!/!0!1!2!3!4!5!`:!;!<!=!>!?!@!A!B!C!D!E !F !`G#!I%!K'!M)!O+!`< B !"!$!& !' !) !P,!R.!T0!V2! `|Wa ~ni`Wa|ni~` 8 ݩ  k!CCCC C B`6R.D r@(GS: 0}V7lMsb#_tϟ$Cq5k֑|8^9~QHN-臯Ƨ'{g%hzaFɻ2>L\=pUIA1[`͖P卶oTEfjÎ&K>=Z(z`VWW` iȷȷȷ XkX#dX!!C"CCCC BkHZ 6!!CCCCC BŜdRdSdTdU(zhk i R ȷȷȷ Rk R Rk iȷȷȩ ȅ "0i e kxBd; Bd<!PRTUVk i!$ȷ !&ȷ !( !ȷ!"k iȷ !!!!k B BBIBB BBHBB BBGBB BBFBE(kBJ BEZ-B)^B)ZBE\-B)`B)\ `Pӆ.p `^_)"τQV` * ō щ | "HT ` щ |"HT _)0`"F 0@G 0BH 0DI 0F0HACEGI"HQ@ `"膊膖ڢ )` V)` ) ) e ɂ d ` i i 8 :8ڢ )`B O N U S : w 5 щ |"HQ" "HT `- G A M E O V E R - _)0 |"HIRTV` "HQ` `"HQ.V`䌐"E 0F 0G 0H 0I 00  "HBP "E 0F 0G 0H 0I 00"HXP "E 0 F 0"G 0$:&H 0(I 0*!#%')+"HJP "G 00H 02I 04135"HRP0` > @ > 8@ ` Z)? Z)? e ԽB ϩ @ B ` d e Z) u Ʉĩ `1UP:TIMEENEMYHI-: "+"P PTX\""ԁ""̃ ""H€ ""H P@"τQ "HT "􃀢' щ ddddTUVdb P`  :`dd[JJ[JJJ$J1`V) dV) թV) `V) `ee ) e d ` eedd`^_) `ڢ )` 0tʆ`VJdd ee ) e e e :L ɂ&Ʉ:Ʌ5Ɇ0ɇ+ tڢ )L dd tڢ )L 88 Đdd 8郍BB mBƔ ڢ )L i L|ʈ`:@!KC!@!@!B!A!̍@!@!HA!h@!@!HA!B!h@!@!K@!AA!MB!IC!`K C!C!(`@!K % ȍ@!A % ȷȷȍ@!M %ȍ@!I %Ȅ H@!h % @! (Н`@!K % ȍ@!A % ȷȷȄ H@!h % @! (з` @!K %@!A %`H b@!K %@!A!A %(h`H@!K %h@!A %`x\g B B+H B B! Bd;c!!! !"!#!% !' !)"!!:;=?ACE !!GIKMO IPRTVW hBBBBB B B CC C0C@CPC`CpC ~!!!!! L 8HBh@@ۀ`xB B !뢺I>^@d=R 2 `` 99"륈 ""̃ 5 h I z Z MkS{zxx29M{k[JsB{ sHZA1 a M\;*&U"M f{MrZ`A(ZkZRJ9J)c ^{M{M{M{M{S{zxx29M\;* sb RA'1 AT{M;L( [b~b9 N {M{bI0c\US>%,F{M{M{MMc\US>%,FMc )%B^c )%5BsN^Zk{{ 0088<<8800 0088<<8800 888888888888888888888888llll$$HHllll$$HH((||((||((((||((||((~~||~~||&&FF&&FFppppzzppppzz```` @@```` @@   ````````pppp||||@@@@||||```````` @@ @@||||||||00880088||<<@@||<<@@||||||||~~~~|||||||||||| ||||||||||||||~~||||~~|| ```````` ```````` 00@@00 00@@00 ||||||||````````|| || ||||||||||||||||||||||||||||88888888||||¢¢||||||||||zz||zz||||||||||||||||DDDD((DDDD((||||DD88DDDD88DD|||||||| llllHH$$llllHH$$````````((DD((DD||||97sr 99/?n_`܀>8||Jzo<{<<<<$<<<<<< fD(hLL((TTT(TTD8|lBB((DDBB(TDTT8(|T8(TT(T((HH HH 8888??PP((((((8888??PP((((((ppppxx$$TTVVTTppppxx$$TTVVTTvvtt$$xxPPPPvvtt$$xxPPPP<<<< @@@{{{ =?z DD DDHHHHBBBB BB BBBBBBJJJJ BB BB JJ JJ BB BB????????????x8s0cgg !!##<8Ό 8` ` @CC80 ƄƄ @@0?????????gcs0x8?!! Ό<8 C@` ` 8Ƅ 80@@ 0????????   ???????? ???????? ???????? ???????? ???????????????? ???????? ??Wani- SHOOT! V2 - Wani.0````/.KAMISND ver0.04 (c)1995 Mitsuru Kamiyama/KAMI ]``33=h 3=/KAMI`=/xxKz62Џԏӏ $ ?s` Ыx\ L 62`Џԏӏ $ ?s` Ыx\ L _]K @OTY^djpw~ ,>Qez7Y}"R/oFE u_e , J Y(|!z#%'0*,Z/,2(5P8;6?T=Nf4Qyd ):l`\ ,<L -=M]m}/?O_ol'7GWgw /1/+/'/:h0 h0 ]o _s--:/Ѝـ _s_s:_s::_s::׺z_s::_s::׺z_y::_s_s:_s_s_s:_s:_s:׏ڍzzٍ`:٫_s:]+9_::::_::::`:::`::::::``_:(l_:h H$/ =_:h H$/ -__s:_s:h:׺z_s H4 _xAAxM::MxI::zm::I> :=/hУ_ xAA::> :=/h_xAx x}A_׏؏A ѭ`ٍzzۍ:::::ٍُ::z}` ]_xAA_xAA \_xAA \ _xAُA ,<_xAA]׏=`ً_X !++43xA`0` /]A_xA A_\l`_1wwuw޽쪪̘ݩ˽컰ްʭ۰ܼޠ˙˨ʛʊ˺̻ˠ˻̼̠C!"C4"DC 5 2"7fb̻""3DDEC"4D ܻTD ܪA$ TRBvu$400 0gA107Rd4S"AF @3E0 T 3V0s22EU0U CC eQ 0CQAc0vCD#d E4B C"% 5!0E UE!!R41A ceްsΰ0aD%Af Q F A#! cE #0 Eʠ7aQݠg ! Q0D '@03BU30Cb00 P w !'@렿̠ae&Aߠd1U 5B UC ɠ٠A $B t"QfA fܛ!%Rf 0R"!޺͠DB#ܚBϐܐsؐߠߠAߠΠ 0dِߠ퐭۝̐ϐ߸쐯쐿ꝐߐݐɾߐDSBߐʠʿ쐿ߺː뛺ΐˉͻ̝̬ːېͻܭݐ̹˜뜐˾퐼ސɽߐܾ߹Ȝܼ۾ڭپٞ̐޺޺ݽ۽ܼ̐˺뽐ʼߐͼڭʽܙ܉ͺܠݐ̪ͨ캬ʐʭɽɐܛ슐ʭʫʚ̺ۚʚݘ͐ܩݠݼې쩉ܼܠܼ̐˹ݻܼܼ͠ݠ̠˽ܼ͐ܙΠܻܐڙ컠̻̠̼̼̠̻ܼܠʠˬܼܻݺ͠ʼˠ̻̠̼˼˼˼̼ޠͻݠ̻̼̠˼˼̠ܫ̻ˠ˼˼˼ܼ̠˼̻̠˼ˠ̻̻̻̻͠ˠ̻̼̠ܻ˻̻̼͠˼˼ݠ̻ܠ̼˻̠˼˼ˠ˻̻̻̻̼˼˼̠˼ˠ˼̻̻˼˼˼̻̠ˠ̻̻ˠ̻˼̼˼̼ݠ˼ܠ̼̼̠˼̠˼̼ˠ˼̠̻̼˼˼̼ˠ̼̻̼̼̼̻̠̼̼̠̠̼̼̠̻̻̼̻̠̼̠̼̼̠̼̼̠͠˼̠̻̼̼̼̠̼̠̼̼̠̼̼̠̼˼̠̼̠̻̠̼̼ܐ̠˼̠̻̠̠̼̠̼̼̼̼̼̠̠̼̼̐̐̐̐̐̐0WswQVwQVvgs% t0 0옙̘4EA5Q1$T#Ww52Ww D!6wwpv'r؈wb@wbg v!'tȈwrtuGtڿFtwGp twwrVb0'g wP؏ȟR6g@%@@vVwqDwFvv ڊwwrcggA$tgw4wuvPGv0Wwwws&u7@w%f07s܈7urrwB#bGu`w0Vg 3 7p`guW@cEwG eA︈vwt##@aW #"wgw3@6!!5u6@U 7w0ژ0F wwp؈wUvu7peGwwc'rp؈tS5guRDwwsۉ޿@$wVfwu7w ڈ騊w &VTvRs50F@B4gc0 TugwPً؏"`w4Sv̈ͫݿwCCR&Fwe ##4DuuWwu7sȋۚ˫EdtW̨6v! E# ʨA#W 5@v،혊يܹBA#05@컪ͩR5Rݰ1RD0ʼ͘۽ e0˼˻߰ȉɈ0QR7R#B" CRT$C4 FRٿϰ`14 ۰ܛEBC$S"۾0R240""ܰ#UϰvBܺʘݰ꾠@d6dDɬۭ#@۽2˼c2"ݠ۰uA̠R"FFsܪً˼B0$C"̘߰ˠ옿ɭSDϰgSD3Cؾٿʙߠ4C쪽ݠ߰˽ܠݠ%P1캾隺ޠˠ۩˼ޠBVۚ˩ʰ۪͐ڭ̻̰ޠɊܩښ̠͐۽ڊ۠˺͠˫캫ߐʪ왠ݠ۪ɠ̻˙ܼ˻ˠ̻̻컼ݹ۠˪ۻݠޠ˼젺̠ʫ˻̻͠ʙ̻ʽ˫젻캽ə̙ʙ˼ʼܠ˻̠˻̠̻ݠۼ۠ܺۻܻ̐ͻ˻˻˻ܹ̻˪ޠ̼˼̐˼̐ˠ˼̠˻ܠ˻ˠ̠˻ܼ̠̼̐˻ޠ˻ܼ̠˻̠̻̻̐ݠ˻̠̼̠˻ݐ̻̼̐ݠܼ̼̼̼̐̐͠ݐp444Cp@pp˫#DUwwwvT2˼#Wwwwd2ܹVwwwvܘ5wwwe1ʘܺwvS!wvT!4EfwwveT234U˪"4VgwwveT2#UVwTC!wwwcGwwv4wwwuC˩6wwwd2ܺ#DUVwfw˩#WwwwT!ܨ#Wwwwe0ۈgwwvC!ʈ$gwwwę#5fwwwwveDEUVeT2˪4VS"4VgwwwvgvD24WwwwdgwwvC!˘4EUUTC3D3D2!Ͱ4EDD2̹4EgwfvʈGwwwʈGwwwܹFwwwʘ5gwwd0ۈgwwuC͠UfU3ܪ6wwܹ#EfwwgwT2WwwwwwfgeC"gwwwfT3۫#EfwwgwTݺ4VgwwfvT23DUgvfvT"캙wwwuB4wwwwTWwwwdܺʪ#DEUTC3DCD2!ܺ#DVfeUC2"3C"ܺ3EgwwgwT2$gwwvܩ5wwwܺwwe2#EfffeTC!3UfT2VwwwuB˩#EfwwveT2!#5VeC!˨$www예GwwwT숈3EgwwwwfT3"4DVeC!VwwwwwvwʈFwwwuC!˻34DC2$UCܺ˼4DEfTUC!˩#4DDC2!ET14EfgvfUD3DCETC˪4WwwweܼܺweC!%wwweC!̺ܺ4VgweDfT#Wwwʙ5gwwdܺݰVfwvT2˺6wwۈ$VwweܻUUUC!fUC!˼̰#Vg34UDDC!ܻgwwvdDUS˹34VefTC!#3DDweC!3VwT2˪5Vff˻"34fUfT2!˺33ETET2!˻"3DUUUC̻5fgwwfʩ"4C!5eVeD2!EUVT2ͻUVfeC˺EfweC!ʩ#5DUT2۪5UUۻ#5TUT3!˻4ffeC2ܺ#334D3C2!̻ް˼EffdC"˺#UVUC˫"33333CgvT2DffvfTC!˺ΰEguC1˫4UTC"˻̼#3DDD3"ʪް4EVfUT3!"EUT2۪ܽ"DUfT3!컺#DUUD2!ܻް4UVffUEeDUC"̼4UffeUD2"#D3!˺4EVffeT3!DEVT˺"#34DDC2!˪̼4TUUC2ܻ#DUTC2!̻DTD3!˪ݠEUUD3!˪#Dffd 4U33D3C2!ܼݰ#EVfffTC"̻4VfvT2̺3EUU먈"4UUD"34DDC2!VfffTC"4UUܻ"4UUUC2˺4VDTUTC2ۘ#EUTC2˹#EUUۨ3EfffeffVeS"ܹ"EUUT3˻̰#3DD#DEUT3쩈4UfgffTC"#Fwwe˻̠#EfwwwgwwweC#42!"4UVffUTC344DD2˻#4Uf33C332!˩"4DDDC2!˻#4UfffeUUUUUC"ܺ#DUfffeUfeVUC!߰"4EVgwffUD2""4UUD2!˻"4EffvfUD3T3!#4DUUUUU""4EVeT2˪ݐ5d3 G"4EVffUffVeT23DDD캪"3DDD3"3DDvT"#4DDDeC2"#4DDCuT2DDDC2!"#DDDvTC"4C32!˫̼"33DD3ꘈϰ$VwwvUC4UfwwwwfUB#DDC2"˩Π#DUgwwwvfUTDC33314"#33C3T3!"5f3DC3!4V3DC3"뙈DUfwwvC!"3EUUUUDC2""#DDDݼ#4#34D32!ʙ"333C3veUDC"#DUUeUUD32"""3DDC"˻"#4UUfUUTC2"C2"""#3DEUUUUUUgDUUTC""3DUVfeUfUUUC""34vTB4U3DEUUDD34DDD3""3DEUfffUD3!#UffeT3"#EVgwvUC2˻"4VgwvUC2˺"34DDDDDDDD3"Π#4EUT2 3VgDDDC3"""VgfT2EUUUUDD3fUDDDEUV"4#34DDC3"UVVfeC2ܪܰ"34DDDDDDD2!̻̠#4VgDDDDDDC2˻33DD33"T2""##EfwwvC#Ef3ETUT3"̻ޠ#4DDDݰ#EUUC!ڙ"#4DDCeC"4gDDDD3!ܺݠ#4EVffUD3"%gEffT23DTDC"̻̠"4EVffeTCDCDD2!"4EVffUD3"64ffeC1"4DDD3!#4D똈3DEVffUC2"3DEfffeC"˺"4DDTUUETC"̻ޠ4VwwveC"34DEDD32!#EU˺#4DUUTD3eC2""33CDC!!!"3DDC2!3DUUfefUC0 0N ~ 2"$&(*,.0d(( 2$&(*,.0d(( 2&(*,.0d(( 2(*,.0d((A6w666