Contact us Login

Asmik-kun Land

  •  (359)
  • Platformer
  • 1991
  • Japanese title: Asmik-kun Land
  • Alternate titles: Asmik Kun Land
  • Publisher/Maker: Asmik
FileExtCountryInfoTrans
Play Asmik-kun Land Asmik-kun Land (J) [!].nes.nesJapan Verified good dump
Play Asmik-kun Land Asmik-kun Land (J) [b1].nes.nesJapan Bad dump 1
Play Asmik-kun Land Asmik-kun Land (J) [b2].nes.nesJapan Bad dump 2
Play Asmik-kun Land Asmik-kun Land (J) [b3].nes.nesJapan Bad dump 3
Play Asmik-kun Land Asmik-kun Land (J) [T+Chi].nes.nesJapan Chinese
Play Asmik-kun Land Asmik-kun Land (J) [T+Eng0.25_Gil_Galad].nes.nesJapan English 0.25 Gil Galad

On other platforms: Asmik-kun Land

MOST.LV